▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♘ Viaţa Privită Prin Ochii Tăi ♘
"Viața e o luptă, când crezi că ai câștigat, s-a terminat!"
-
Daniel Cibotariu

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Click "Edit Content" Below1

Vă doresc să fiţi curioşi!

Vă doresc să fiţi curioşi!
Bine aţi [re]venit la ♘Viaţa Privită Prin Ochii Tăi♘

Anunț

Nu preluați articole de pe blog fără să mă întrebați.

vineri, 29 iulie 2016

Trei călători fantastici Soarele, vântul şi gerul

“Soarele, vântul şi gerul” 

                      de Vasile Alecsandri

 


Trei călători fantastici cutreieră pământul:
Soarele splendid, gerul îngrozitor şi vântul.

Unul dă viaţă, altul dă moarte, aparând,
Al treilea mângâie cu aripa-i, zburând.

Ei întâlnesc o fată, voioasă căprioară,
Ca soarele de vie, ca vântul de uşoară.

Şi-i zic: Copilă dragă, alege din noi trei,
De vrei să fii mireasă, pe care tu îl vrei!

Românca le răspunde cu o veselă zâmbire:
Sunt sprintenă ca vântul, pe dânsu-l vreau de mire!

Cum? eu, lumina lumei! pe mine m-ai respins?
Am să mă răzbun la vară cu focul meu nestins.

Cum? zice gerul aspru, m-ai depărtat pe mine?
Am să îngheţ la iarnă şi inima din tine.

Nu-mi pasă, mândre soare, de focu-ţi arzător
Cât mi-a suflă în faţă un vânt răcoritor.

Nici de-al tău frig nu-mi pasă, o gerule de gheaţă,
Cât vântu-n miezul iernii nu mi-a suflă în faţă.


 

Vă doresc să fiţi curioşi!

duminică, 24 iulie 2016

Atitudinea Automatică AA200 ⚑

"De crezi în eşec, îl vei avea.
De crezi în timizi, aşa vei fi.
De vrei câştig, sigur vei eşua,
De neîncrezător o vei porni.
De crezi că vei pierde, vei pierde
Căci lumea largă azi ne-a învăţat
Că pasul unu în succes e-a crede-
Succesul e în mintea ta creat.
De crezi că prea mic eşti, vei fi,
Gândul aripi va trebui să nască,
Sigur pe sine de te vei simţi
Răsplata va sosi să te cinstească.
Victorii-n viaţă nu obţin doar cei
Ce sunt puternici şi aleargă bine,
Câştigul poate deveni un obicei
Pentru acel ce spune: Cred În Mine!" 
-Walter D. Wintle

Vă doresc să fiţi curioşi!

http://viataprivitaprinochiitai.blogspot.ro/

duminică, 10 iulie 2016

Experiența vieții

CÂND AI SĂ CREȘTI COPILE....

                                  Autor -  Elena Căruntu

În suflet să păstrezi,
Un strop de gingășie, unit cu inocența
Nu înceta! Ești liber să visezi,
Cu fapte bune să-ți fie existența.

Vor veni zile cu frumos!
Și zile cu necaz și frământare
Tu fii cu toți și toate omenos,
Și împarte zâmbete la fiecare.

Căci viața trece! Și ajungi, bătrân!
Vei fii bunicul unui alt nepot
Ce faci cu inima-ți rămân,
În urma ta-ntr-o zi se uită tot.

În mâna ta stau faptele ce vin,
Să fii copil și uneori adult
Doar dăruind și timpu-i mai senin
Și te împaci cu soarta din trecut!
 

 Vă doresc să fiţi curioşi!

duminică, 3 iulie 2016

cântecul unui omCântecul unui om - Ion Minulescu

Ce-am fost cândva azi nu mai sunt...  
Dar ce sunt azi îmi pare rău  
Că n-am putut să fiu mereu -
Acelaşi cântăreţ cu chip de Sfânt...

Când am urât am fost iubit,  
Când am iubit am fost urât...  
Şi-n viaţă n-am cântat decât  
Romanţa Celui răstignit...

Tot ce-am sperat rămas-a vis,  
Şi-am dobândit ce n-am visat...   
Dar ce-am fost ieri am şi uitat -   
Un titlu de volum nescris...

Şi-azi, dacă sunt un chip de Sfânt, 
Aşa m-a vrut, pesemne, Dumnezeu -  
Să fiu tot altul... 
Şi să-l cânt mereu  
Pe cel ce-am fost cândva, dar nu mai sunt...

 Vă doresc să fiţi curioşi!

vineri, 24 iunie 2016

Sensuri Renăscute - The Apology Song

The Apology Song Lyrics - The Book of Life Soundtrack
 
Toro, I am humble, for tonight I understand
Your royal blood was never meant to decorate this sand
You've suffered great injustice, so have thousands before you
I offer an apology, and one long overdue

I am sorry
Toro I am sorry,
Hear my song, and know I sing the truth
Although we were bred to fight, I reach for kindness in your heart tonight

And if you can forgive, and if you can forgive, love can truly live (x2)

Toro, I am frightend, but I'll use my final breath
To tell you that I'm sorry, let us end this dance of death
Two centuries of agony, that to your heart we sent
Here and now with my amends, the senseless killing ends 

I am sorry,
Toro I am sorry,
Hear my song, and know I sing the truth
Although we were bred to fight, I reach for kindness in your heart tonight

And if you can forgive, and if you can forgive, love can truly live (x2)

And if you can forgive, and if you can forgive, love...

Love will truly live

The Apology Song 

Lyrics by Paul Williams
Music by Gustavo Santaolalla 
Performed by La Santa Cecilia 
Courtesy of Universal Music Latino under license from Universal Music Enterprises


Vă doresc să fiţi curioşi!

duminică, 10 aprilie 2016

Fericirea - un stil de viață nou.

"Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja." Citat Sfântul Augustin.
  
Nou Concurs Foto având ca temă subiectul „Happy People” intră pe acest -- Link -- pentru mai multe detalii.

Vă doresc să fiți curioși! 

#share

Felicitări, ai reuşit să citeşti articolul până la capăt, asta înseamnă că eşti un cititor exemplar, lucru rar în ziua de azi. Aşa că dă şi tu un SHARE, ca să vadă şi prietenii tăi cât eşti de extraordinar!

Sper să te revăd în curând.

Sper să te revăd în curând.
Vă mulţumesc pentru vizită şi comentarii!

true

true

...dandelion...

...dandelion...
...wish...

viața Ta

viața Ta
E viața Mea

Viaţa Privită Prin Ochii Tăi™

Viaţa Privită Prin Ochii Tăi™
Vă doresc să fiți curiosi!

Remember thes helpful tips to keep safe!